Du är här:  

SPECIALISTUNDERSKÖTERSKA INOM
VÄLFÄRDSTEKNOLOGI

Vill du vara med och skapa framtidens vård- och omsorg?


Är du nyfiken på e-hälsans möjligheter och utmaningar och vill utvecklas i din yrkesroll? Då ska du utbilda dig till specialistundersköterska inom välfärdsteknologi!

Specialistutbildad undersköterska inom välfärdsteknologi är en yrkeshögskoleutbildning som riktar sig till dig som är utbildad undersköterska. Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetslivet, som ser ett stort framtida behov av kunskaper inom välfärdsteknologi. Utbildningen ligger även i linje med SKL:s vision om att Sverige år 2025 skall vara bäst i världen på att använda e-hälsans möjligheter i syfte att uppnå en god och jämlik hälsa.


Studieupplägg

Utbildningen, som är på två terminer, kommer att bedrivas på halvfart med en fast studiedag per vecka (torsdag), vilket underlättar för dig som pendlar eller kombinera studier med arbete.

Utbildningen ger dig kunskap om olika typer av välfärdsteknologi samt hur den nya tekniken kan bidra till ökad trygghet, aktivitet och delaktighet, för den enskilde individen. I din blivande roll som specialistundersköterska skall du bland annat kunna identifiera digitala/teknologiska lösningar som kan bidra till ökad livskvalitet.

Att introducera ny teknologi kräver även pedagogisk färdighet. Tekniken måste skötas, förstås och förklaras. Under utbildningen kommer du att få lära dig olika metoder för att handleda och stödja brukare, anhöriga och kollegor i användandet av välfärdsteknologisk utrustning. Som specialistutbildad undersköterska inom välfärdsteknologi kommer du att bli en viktig nyckelperson i arbetet med att implementera den nya tekniken och de nya arbetssätt som tekniken medför. Den nya tekniken medför även flera etiska frågeställningar. I utbildningen kommer du få kunskap om gällande lagar- och regelverk samt hur du gör etiska bedömningar och riksanalyser kopplat till välfärdsteknologin.


Arbetslivet behöver din kompenten

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting vill stödja e-hälsoarbetet inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården och har därför skapat en vision, där Sverige år 2025 skal vara bäst i värden på att ta tillvara på digitaliseringens och välfärdsteknologins möjligheter. Som specialistutbildad undersköterska inom välfärdsteknologi kommer du att få en nyckelroll i detta arbete. Arbetsgivarna inom vård- och funktionshinderomsorgen har ett stort behov av undersköterskor med specialistkompetens inom välfärdsteknologi och behovet kommer att öka.


 Blivnade specialistundersköterskor inom välfärdsteknologi

Mikaela Cailum

Varför sökte du till denna utbildning?

- Den nya tekniken är inte bara spännande utan ett måste för att vi ska klara av framtidens utmaningar.
Vi kommer få fler äldre och färre omsorgspersonal.

Den nya tekniken är inget hot mot våra jobb utan en viktig förutsättning för att vi ska klara vårt uppdrag på ett bra sätt. Utbildningen har introducerat flera olika typer av välfärdsteknologi som jag skulle vilja arbeta med. Just nu fokuserar undervisningen på hur man kan motivera och handleda brukare och kollegor i deras användning av välfärdsteknologi. 

Mustafa Al-Saadi

Varför sökta du till denna utbildning?

- Jag är mycket intresserad av välfärdsteknologi. Den nya tekniken medför många positiva saker för oss som arbetar inom vården.

Välfärdsteknologi och e-hälsa underlättar arbetet och löser många problem, både för oss undersköterskor och våra brukare/patienter.

Jag själv har diabetes och den tekniska och digitala utvecklingen inom området har resulterat i att jag kan leva ett mycket enklare och friare liv än tidigare.

 

Kurser i utbildninge

Poäng

Välfärdsteknologi

50                                    

Pedagogik och handledning

25

Lagstiftning, etik och värdegrund

25                                                                      


Utbildningsfakta

Yrkeshögskolepoäng
100 yhp

Studieort
Gislaved

Studieform
En skolförlagd dag i veckan vid Högskolan på hemmaplan/Gislaved

Studietakt
Deltid 50%, två terminer

Antal platser
20

Studiefinansiering
Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.

Utbildningsstart
September 2021 (om ansökan godkänns av MYH)

Förkunskaper och behörighet
Grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildning:öppnas i nytt fönster

Särskilda förkunskaper: Godkända betyg från Vård- och omsorgsprogrammet, Omvårdnadsprogrammet
eller motsvarande utbildning/kunskaper.

Examen
Utbildningsbevis

Ansökan
2021 - Ansökningstid: 1 mars – 15 maj.

Hur ansöker jag?öppnas i nytt fönster

Urval
Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg. Följande gymnasiekurser ger meritpoäng i ett urval med 1p/kurs: IT i vård och omsorg, Teknik i vård och omsorg,
Vårdpedagogik och handledning. 

Kontaktperson
Emma Hermanson
Utbildningsledare

Gislaveds kommun
Högskolan på hemmaplan
Gislaveds Vuxenutbildning
Gislegatan 1, 332 33 Gislaved

Tel: 070-1803913
Epost: emma.hermanson@edu.gislaved.se
https://www.facebook.com/vuxenutbildninggislaved/länk till annan webbplats 


Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun