Kurs i e-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik inom vård och omsorg och funktionshinderomsorg, 40 yhp

Jobbar du som undersköterska, personlig assistent eller vård- biträde?
Vill du bli en nyckelperson på din arbetsplats? Behöver du kunskap i e-hälsa
och välfärdsteknologi för att hänga med i den snabba teknikutvecklingen i branschen?

Nu har du chansen att skaffa denna kompetens på hemmaplan med ett specialanpassat utbildningsupplägg för dig som arbetar.

Kursinnehåll
År 2016 tog regeringen och SKR fram en vision om att Sverige ska vara bäst på e-hälsa år 2025. Den pågående teknikutvecklingen och digitaliseringen ställer och kommer att ställa helt nya krav på personalen som arbetar inom vård och omsorg och funktionshinderomsorgen.

För att hänga med i den snabba utvecklingen krävs kunskaper i e-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik. Denna kurs ger dig kunskap om e-hälsans och välfärdsteknologis betydelse för en hållbar utveckling inom vård- och funktionshinderomsorgen och den enskilde individens möjlighet till ökad livskvalitet.

I kursen får du även lära dig att ge digitalt och tekniskt stöd i syfte att främja oberoende, trygghet, aktivitet och delaktighet. Du kommer även få kunskap om olika kommunikativa verktyg och metoder för att kunna handleda kollegor, anhöriga och brukare samt få lära dig att göra etiska bedömningar i användandet av den nya tekniken

Studieupplägg
Kursen har ett flexibelt och valbart studieupplägg. Kursen kommer att erbjudas på plats i Gislaved för de studerande som önskar ha en fysisk lärare i klassrummet. Utbildningen kommer även att erbjudas via telebild till Vetlanda lärcentrum och Campus Hultsfred.

Detta studieupplägg passar de studerande som till exempel inte har möjlighet att pendla men
önskar fysiska studiekamrater och hjälp med uppkoppling. Utbildningen kommer dessutom
att erbjudas på distans. Du kan alltså sitta var som helst och följa undervisningen och interagera med lärare och övriga studiekamrater. Allt du behöver är en dator/surfplatta och internet- uppkoppling.

Samtliga föreläsningar kommer även att spelas in för de som inte har möjlighet att deltaga till exempel på grund av arbete. Detta flexibla studieupplägg ger dig även möjlighet att studera när det passar dig bäst.

 

Utbildningslängd och studietakt
Kursperiod: oktober 2020 – maj 2021
Kursen kommer att bedrivas på kvartsfart för att underlätta kombinationen av arbete
och studier.

 

Förkunskaper och behörighet
För att vara behörig till kursen krävs grundläggande behörighet* och minst 6 månaders arbetslivserfarenhet. Om du helt eller delvis saknar grundläggande behörighet kan du antas till kursen via reell kompetens (studenten bedöms ha annan utbildning och eller praktisk erfarenhet/arbetslivserfarenhet som motsvarar grundläggande behörighet) eller 20%-regeln (ledningsgruppen bedömer att studenten trots avsaknad av grundläggande behörighet har förutsättningar att tillgodogöra sig kursen).

*Grundläggande behörighet: Du är behörig till kursen om du har en gymnasie- eller vuxenutbildningsexamen eller annan svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven ovan.

 

Ansökan
Ansökningsperiond:  27 april - 28 juni 2020
Sök utbildningen på: apply.yh-antagning.se/to/gislaved/ht2020/4länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontaktperson
Emma Hermanson
Utbildningsledare

Gislaveds kommun
Högskolan på hemmaplan
Gislaveds Vuxenutbildning
Gislegatan 1, 332 33 Gislaved

Tel: 070-1803913
Epost: emma.hermanson@edu.gislaved.se
https://www.facebook.com/vuxenutbildninggislaved/länk till annan webbplats 


Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun