Du är här:  

Kurs i automation och ellära för industri- och underhållspersonal

Vill du bli en nyckelperson på din arbetsplats? Behöver du kunskap i el
och automation för att hänga med i Industri 4.0?
Nu har du chansen att läsa till el-behörighet B på hemmaplan med ett specialanpassat utbildningsupplägg för dig som arbetar.

Kursinnehåll

Den pågående automatiseringen och digitaliseringen av industrin ställer nya krav på all industripersonal. För att hänga med i den snabba utvecklingen krävs kunskaper inom både automation och ellära.
Denna kurs ger dig kunskaper inom elkraftsteknik och praktiskt ellära motsvarande Begränsad auktorisation – B (ELSÄK-FS 2017:4). Du får även kunskap om elsystemets uppbyggnad och funktion samt färdighet i att utföra installationer från ritning-och el-schema som omfattas av begränsad behörighet. Kursen ger även kunskap om ledningsburna störningar, felsökning, underhåll av el-utrustning samt vilka lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar verksamhetsområdet.
I kursen kommer du även att få lära dig att handa och felsöka enklare automatiserade enheter samt koppla enklare styrtekniska komponenter.

Studieupplägg

Kursens kommer att erbjudas via det webbaserade interaktiva utbildningsprogrammet LearnWARE samt via webbaserade och inspelade föreläsningar. Du kan alltså sitta varsomhelst och studera. Allt du behöver är en dator/surfplatta och internetuppkoppling. Detta flexibla studieupplägg ger dig även möjlighet att studera när det passar dig. Kursen innehåller dock några praktiska moment som kommer att erbjudas på plats i Gislaved eller Vetlanda under kvällstid vid 10 tillfällen under aktuell kursperiod.

 

Utbildningslängd och studietakt

Kursen kommer att bedrivas på kvartsfart för att underlätta kombinationen av arbete och
studier.

  

Förkunskaper och behörighet

För att vara behörig till kursen krävs grundläggande behörighet* och minst 6 månaders arbetslivserfarenhet. Om du helt eller delvis saknar grundläggande behörighet kan du ta antas till kursen via reell kompetens (studenten bedöms ha annan utbildning och eller praktisk erfarenhet/arbetslivserfarenhet som motsvarar grundläggande behörighet) eller 20% regeln (ledningsgruppen bedömer att studenten trots avsaknad av grundläggande behörighet har förutsättningar att tillgodogöra sig kursen).

*Grundläggande behörighet: Du är behörig till kursen om du har en gymnasie- eller vuxenutbildningsexamen eller annan svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven ovan.

 

Ansökan

Ansökningsperiond:  27 april - 28 juni
Sök utbildningen på: https://apply.yh-antagning.se/to/gislaved/ht2020/3länk till annan webbplats

 

Kontaktperson
Emma Hermanson
Utbildningsledare

Gislaveds kommun
Högskolan på hemmaplan
Gislaveds Vuxenutbildning
Gislegatan 1, 332 33 Gislaved

Tel: 070-1803913
Epost: emma.hermanson@edu.gislaved.se
https://www.facebook.com/vuxenutbildninggislaved/länk till annan webbplats 


Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun