Du är här:  

Senast ändrad av
Marita Andersson
2017-09-26

HÖGSKOLAN PÅ HEMMAPLAN GISLAVED

Vi erbjuder yrkeshögskoleprogram, högskoleprogram och fristående kurser på distans, i samarbete med högskolor och universitet i hela Sverige.

En möjlighet för dig som vill studera vidare utan att behöva flytta eller pendla. Vi förenklar även för dig som vill kombinera studier på deltid med förvärvsarbete.


Kurser våren 2018

Högskolekurser på distans från högskolan i Halmstad

Ledarskap 7,5 hp
Kursen delas in i fyra huvudområden som behandlar ledarskap ur olika perspektiv.
• Ledarskap
• Kommunikation, konflikthantering och stress
• Teambuilding och grupprocesser
• Tillämpning

Tid och plats:
Kursstart: Vecka 3
Plats:  Gislaveds Gymnasium

Ansökan: 29 sep - 15 okt 2017

 

Kurser hösten 2018

Projektledning och projektarbete 1 7,5 hp
Kursen skall ge praktisk kompetens att väl genomföra projekt genom att den innehåller många upplevelsebaserade moment med återkoppling till och reflektion över teorin.
Kursen syftar till att belysa både rollen som projektledare och rollen som projektmedarbetare

Tid och plats:
Kursperiod:
Plats:  Gislaveds Gymnasium

Ansökan:

Juridisk översiktskurs 15 hp
Kursen har som mål att ge grundläggande förtrogenhet med juridisk terminologi och översiktlig kunskap om gällande rättsregler på centrala rättsområden, särskilt dem som är viktiga för samhällsvetenskapliga och ekonomiska yrken.

Tid och plats:
Kursperiod:
Plats:  Gislaveds Gymnasium

Ansökan:


Hösten 2018

Högskolekurser på distans från högskolan i Borås

 

Bättre produktion, 7,5 hp

För dig som arbetar med produktion
Högskolekursen omfattar 7,5p och riktar sig till ledningsgrupp, produktions-, logistik- och kvalitetsansvariga, produktionsledare och förmän i tillverkande företag.

Bäst effekt får kursen då en grupp medarbetare går tillsammans och när några i gruppen dessutom tillhör företagets ledningsgrupp brukar förbättringsarbetet få riktig fart.

Bättre produktion ges under hösten och därefter ges företag möjlighet att deltaga i Bättre produktion 2, 3, 4, 5... men då i någon form av uppdragsutbildning.

Kursen utgår från Toyota Production System och vi studerar mycket praktiskt kundvärde, hur kundvärde byggs upp, slöserier i värdeflödeskedjan, efterfrågestyrd produktion och hur ett systematiskt förbättringsarbete kan införas. Ledningens viktiga roll diskuteras. Inlämningsuppgifter under kursen hjälper deltagarna att omsätta kunskaperna i direkta besparingar under kursens gång.

Ansökan
Sista ansökningsdag:
Ansökan till avgiftsfria kursplatser görs via www.antagning.se (extern länk)

Tid och plats
Kursperiod:
Kursen ges:
Plats: Gislaveds gymnasium, sal F136

 

Kontaktpersoner

Utbildningssamordnare
Högskolan på hemmaplan, Gislaved

Anette Hast
Tfn 0371-819 54, 070-608 19 54
E-post anette.hast@edu.gislaved.se

Samordnare Yrkeshögskola

Östen Lindbäck
Tfn 0371-814 36, 070-518 14 37
E-post osten.lindback@edu.gislaved.se

Studie- och yrkesvägledare

Pia Nilsson
Tfn 0371-819 20
E-post pianil@edu.gislaved.se

Utbildningsledare
Emma Hermanson
Tfn 0371-819 60, 070-180 39 13
E-post emma.hermanson@edu.gislaved.se

PÅGÅENDE UTBILDNINGAR

Uppdragsutbildning

• Barn HLR

• Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp

• Palliativ vård  7,5 hp

• Hemsjukvård 10 hp

• Ledarskap 7,5 hp

• Bättre produktion 7,5 hp

• Ledarskap för verksamhetsledare 7,5 hp

 

ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR

Vi erbjuder föreläsningar via distans intressanta föreläsningar inom de mest varierande ämnen.

Föreläsningarna är utan kostnad och visas via telebild på Gislaveds Gymnasium.

DISTANSUNDERVISNING

Alla högskoleutbildningar går på distans. Vissa går via telebild och då följer man undervisningen på lärcentrum på schemalagd tid, andra är helt webbaserade och inom ramen för kursen väljer man själv när man vill och kan ta del av föreläsningar och studiematerial.

LÄRCENTRUM

Här finns tekniken du behöver för att studera på distans -till exempel telebild och tillgång till datorer. Du får också stöd och råd från samordnaren och du kan träffa andra som studerar och därigenom få stöd i studierna.

På lärcentrum har du även möjlighet att skriva tentor.

YRKESHÖGSKOLA (YH)

Yrkeshögskola är utbildningar som är baserade på arbetslivets kompetensbehov och som bedrivs i nära samarbete med arbetslivet. En stor del av utbildningen sker som Lärande i Arbete (LIA). Till varje Yrkeshögskoleutbildning finns en ledningsgrupp med representanter från arbetslivet som ser till att utbildningen leder fram till den kompetens som efterfrågas.

LÄS PÅ DISTANS

Hydraulteknik på distans 200 yh-poängPDF

Läs hydraulik via webben, du kan göra certifieringstentor i Gislaved och LIA på din hemort.

Kursen innehåller 20 veckors LIA. Under året är det några träffar i Örnsköldsvik.

För mer information
Telefon: 0660-798 50
e-mail: ith@ith.se • www.ith.se

 

Avancerad CNC-tekniker med CAD/CAM
300 yh-poängPDF

Du kan arbeta inom CNC-teknik med spetskompetens inom progduktionsteknik.

Utbildningen ger kunskaper om hela processen från förfrågan till tillverkning.

Ansökan och kursstart
Information om ansökan och kursstart finns på vår
hemsida: www.ya.se

Information
Mjölby Pär Gehlin Tel: 023-589 29
E-post: par.gehlin@ya.se

AKTUELLA LÄNKAR

Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun