Du är här:  

TEKNIKPROGRAMMET (TE)

  • Design och produktutveckling
  • Informations- och medieteknik
  • Produktionsteknik
  • Teknikvetenskap

Programmet passar dig som vill lära dig att lösa problem.
Dina uppgifter kan vara olika: designa en användarvänlig produkt, utforma en interaktiv webbplats eller styra en CNC-fräs.

På Teknikprogrammet tar vi tillvara din nyfikenhet och kreativitet. Flera kurser genomförs i projektform från idé till färdig produkt — då finns hela processen med.

Teknikprogrammet är studieförberedande och ger behörighet till de flesta tekniska utbildningar och även andra utbildningar på universitet och högskolor. Du får en bred plattform av kunskaper tack vare kurser i matematik, fysik, kemi, teknik och språk.

Teknikprogrammet ger även möjligheter till arbete direkt efter gymnasiet.

Språkval till årskurs 1

Du som söker till Teknikprogrammet kan inom ramen för det individuella valet som Utökat program i årskurs 1 välja Franska 1, Franska 3, Italienska 1, Spanska 1, Spanska 3, Tyska 1 eller
Tyska 3.

Om du inte läser språket i högstadiet ska du välja nivå 1. Om du läser språket som språkval och vill fortsätta att läsa det ska du välja nivå 3. Detta är i så fall en kurs du läser utöver dem som alla ska läsa på programmet.

Träningslära (idrott) i årskurs 1

Du som söker till Teknikprogrammet kan välja att läsa en av kurserna nedan, som utökat program utöver de kurser som är obligatoriska på programmet.

  • Träningslära 1 allmän
  • Träningslära 1 fotboll


Exempel på högskolestudier och yrken därefter

Arkitekt
Dataprogrammerare
Forskare
Företagsledare
Ingenjör

Introduktionsaktivitet för teknikelever i åk1

Det har blivit en tradition att elever som börjar Teknikprogram redan i första veckan bygger broar både som modeller och sig emellan. Aktiviteten går ut på att lära känna varandra genom en samarbetsövning som resulterar i fina byggnationer som vi testar hur bra de håller och hur snygga de är. Alltså pris i hållfasthet och design tilldelas.

Här nedan kan du se årets bidrag.

Designelever i TED16 ställer ut sina sittmöbler i Kommunhusets Ljushall

Utställningen startade 20 maj och pågick i två veckor

Nu är TE17 klara med sina möbler

Teknikelever  har jobbat med ett projekt i Teknik 1-kursen under större delen av vårterminen. Varje grupp bestod av fyra personer och arbetet har resulterat i en möbel per grupp.

Projektet är genomfört från idé till färdig produkt och produkterna på bilderna ovan är skapade av elever under handledning av tekniklärare.

Produktionen av möbler är ett resultat av ett samarbete mellan Teknikprogrammet och Vuxenutbildningens Hantverksutbildning.

Se filmen när elever i TEP (produktionsteknik)
kör sina egentillverkade stirlingmotorer

Besök av teknikföretagare

Teknikeleverna fick träffa lokala företagare för att få veta mer om olika teknikyrken och möjliga yrkesval inför val av inriktningen. Dagen är viktig både för skolan och för företagen.

Den här dagen är till för att eleverna ska få veta mer om olika yrken och vilka kompetenser de behöver i arbetslivet. Vi vill lyfta fram att det finns en sådan bredd. Behovet av folk med tekniska yrken växer och med den här aktiviteten kommer elever närmare företagen och vice versa.

Både skolan och företagen tycker attvvi bjuder på nya möjligheter. Fler unga kan stanna kvar i kommunen. Företagare ser det som ännu en möjlighet att få framtida arbetskraft.

Här är några av elever reflektioner kring dagen:

”Jag uppskattade denna dag och vill bara tacka för möjligheten och jag hoppas att detta kommer att återvända”

”det var bra och intressant, presentationerna var väl förberedda, dagen var lärorik”

”Informationen hjälpte mig då jag fick en bättre bild av vad Teknikprogrammet kan ge en senare i arbetslivet.”

”Jag uppskattar dagen eftersom den klarnade upp lite saker angående valen.”

”Väldigt bra att man anordnade detta på grund av att det är viktigt att man ska ta sitt beslut och då så är det bra om man blir inspirerad.”

Rektor

Gabriella Persson
Tel: 0371-48 50 51
E-post: gabriella.persson@edu.gislaved.se

 

Studie- och yrkesvägledare

Irene Öggesjö
Tel: 0371-819 57
E-post: irene.oggesjo@edu.gislaved.se

Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun