Du är här:  

INTRODUKTIONSPROGRAM (IM)

Skolplikten upphör efter grundskolan. Att gå på gymnasieskolan är frivilligt, och därmed är naturligtvis också introduktionsprogrammen frivilliga. Men kom ihåg att om du väljer att gå ett introduktionsprogram gäller närvaroplikt!

Introduktionsprogrammen kan ge dig behörighet att söka ett nationellt program.
Du får samtidigt möjligheter att läsa in grundskolebetyg.     

Introduktionsprogrammen riktar sig till dig som är obehörig till de nationella programmen inom gymnasieskolan.

Vi har även möjlighet att erbjuda individuellt baserad yrkesintroduktion.

Programinriktat val IMV

För att läsa ett programinriktat  val inriktat mot ett yrkesprogram krävs att du är godkänd i Svenska/Svenska som andraspråk och Matematik eller Engelska samt fyra andra ämnen. Alternativt godkänd i Svenska/Svenska som andraspråk, Matematik och Engelska samt tre andra ämnen. Här läser du de grundskoleämnen som saknas för behörighet och kurser från ett yrkesprogram.


Yrkesintroduktion IMY

Introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion (IMY) är för ungdomar som är intresserade av ett visst yrkesprogram, men ännu inte är behöriga för att studera på ett nationellt gymnasieprogram. Tanken är att du skall få en yrkesinriktad utbildning som kan ta dig vidare utifrån dina önskemål och möjligheter.

Yrkesintroduktion är en sökbar utbildning. Målen med utbildningen kan vara antingen att bli behörig till ett nationellt yrkesprogram eller att du som elev skall få livs- och yrkeskunskaper för att bli anställningsbar efter genomförd utbildning.

På Gislaveds Gymnasium erbjuder vi IMY kopplat till dessa program;

  • Industritekniska programmet
  • Vård- och omsorgsprogrammet

Du läser ämnen utifrån en grundplanering, men det finns också utrymme för individuell planering utifrån dina behov.



Individuellt alternativ IMA

Individuellt alternativ förbereder dig till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för enskild elev och vänder sig till ungdomar som saknar behörighet till ett nationellt program.Individuellt alternativ är inte sökbart. Det anpassas individuellt efter varje enskild elevs behov.  

Språkintroduktion IMS

Språkintroduktionen riktar sig till nyligen anlända. På språkintroduktionen läser du svenska, svenska som andraspråk, grundskoleämnen och gymnasiekurser. Målet är en snar övergång till ett nationellt program eller annan utbildning.

Rektor Introduktionsprogram

Gabriella Persson
Tel: 0371-48 50 51
E-post:gabriella.persson@edu.gislaved.se

Rektor Introduktionsprogram språk

Selma Telo
Tel: 0371-819 21
E-post: selma.telo@edu.gislaved.se


Programansvarig

Jens Nordström Ingroduktionsprogram
Tel: 0371-819 62
E-post: jens-ove.nordstrom@edu.gislaved.se

Malin Johansson Språkintroduktion
Tel: 0371-819 06
E-Post: malin.johansson1@edu.gislaved.se


Studie- och yrkesvägledare

IM språk
Liselotte Arnegärd
Tel: 0371-819 04             
E-post: liselotte.arnegard@edu.gislaved.se

IM
Irene Öggesjö
Tel: 0371-819 57
E-post: irene.oggesjo@edu.gislaved.se

Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun