Du är här:  

Senast ändrad av
Marita Andersson
2018-02-06

INTRODUKTIONSPROGRAM (IM)

Skolplikten upphör efter grundskolan. Att gå på gymnasieskolan är frivilligt, och därmed är naturligtvis också introduktionsprogrammen frivilliga. Men kom ihåg att om du väljer att gå ett introduktionsprogram gäller närvaroplikt!

Introduktionsprogrammen kan ge dig behörighet att söka ett nationellt program.
Du får samtidigt möjligheter att läsa in grundskolebetyg.     

Introduktionsprogrammen riktar sig till dig som är obehörig till de nationella programmen inom gymnasieskolan.

Vi har även möjlighet att erbjuda individuellt baserad yrkesintroduktion.

Preparandutbildning IMPRE

Preparandutbildningen vänder sig till dig som vill bli behörig till gymnasieskolan. Utbildningen är även till för dig som är behörig till ett yrkesförberedande program, men vill gå ett studieförberedande program.
Du läser högst ett år på heltid och studietakten är hög. Utbildningen anpassas i hög utsträckning efter dina behov och önskemål.

Programinriktat individuellt val IMPRO

För att läsa ett programinriktat individuellt val krävs att du är godkänd i Svenska/Svenska som andraspråk och Matematik eller Engelska samt fyra andra ämnen. Alternativt godkänd i Svenska/Svenska som andraspråk, Matematik och Engelska samt tre andra ämnen. Här läser du de grundskoleämnen som saknas för behörighet och kurser från ett yrkesprogram. 

Yrkesintroduktion IMYRK

Yrkesintroduktionen är i huvudsak en yrkesutbildning där du läser kurser från yrkesprogram eller annan yrkesutbildning.
I utbildningen ingår Arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller praktik.

Vi erbjuder inte något sökbart alternativ som är utformat för en grupp utan utbildningen utformas för enskild elev och vänder sig till ungdomar som saknar behörighet till ett nationellt program

 

 

Mer information finns i programbladet härPDF

Här länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterkan du läsa Skolverkets information om Introduktionsprogrammet på andra språk

Individuellt alternativ IMIND

Individuellt alternativ förbereder dig till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för enskild elev och vänder sig till ungdomar som saknar behörighet till ett nationellt program.Individuellt alternativ är inte sökbart. Det anpassas individuellt efter varje enskild elevs behov.  

Språkintroduktion IMSPR

Språkintroduktionen riktar sig till nyligen anlända. På språkintroduktionen läser du Svenska, Svenska som andraspråk, grundskoleämnen och gymnasiekurser. Målet är en snar övergång till ett nationellt program.

Rektor Introduktionsprogram

Gunilla Davidsson
Tel: 0371-819 41
E-post: gunilla.davidsson@edu.gislaved.se

Rektor Introduktionsprogram språk

Erica Stein
Tel: 0371-819 09
E-post: erica.stein@edu.gislaved.se

Programansvarig

Jens Nordström
Tel: 0371-81962
E-post: jens-ove.nordstrom@edu.gislaved.se

Studie- och yrkesvägledare

IM språk
Liselotte Arnegärd
Tel: 0371-819 04             
E-post: liselotte.arnegard@edu.gislaved.se

IM
Irene Öggesjö
Tel: 0371-819 57
E-post: irene.oggesjo@edu.gislaved.se

Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun