Du är här:  

GYMNASIESÄRSKOLAN (GS)

  • Programmet för Fastighet, anläggning och byggnation (FAFAS)
  • Programmet för Hotell, restaurang och bageri (HRHOT)
  • Individuella programmet (IAIND)

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.

Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Gislaveds Gymnasium erbjuder nedanstående.

Det finns också ett individuellt program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.


Programmet för Fastighet, anläggning och byggnation (FAFAS)

Programmet är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med till exempel tillsyn, underhåll och reparationer när det gäller fastigheter och anläggningar såväl utomhus som inomhus.

Programmet kan vara en lärlingsutbildning, vilket innebär att du gör minst hälften av studietiden på en eller flera arbetsplatser. Hur upplägget ser ut för den arbetsplatsförlagda tiden är individuellt för varje elev.

TimplanerPDF


Programmet för Hotell, restaurang och bageri (HRHOT)

Programmet passar dig som vill arbeta med människor inom något serviceyrke, exempelvis på ett hotell. Det passar även bra om du vill arbeta i ett kök eller i ett bageri.

Programmet innehåller minst 22 veckors praktik under fyra år så du får en möjlighet att kombinera det du lärt sig i skolan och hur det tillämpas i praktiken.

TimplanerPDF

Programblad nationella programPDF


Individuella programmet (IAIND)

Programmet riktar sig främst till dig som inte följer ett nationellt program inom gymnasiesärskolan.

Det individuella programmet ger under fyra år stora möjligheter att skapa en undervisning med utgångspunkt från dina behov och förutsättningar.

TimplanerPDF


Programblad individuella programPDF


Rektor Gymnasiesärskolan 

Gunilla Davidsson
Tel: 0371-819 41
E-post: gunilla.davidsson@edu.gislaved.se

Programansvarig

Eva Johansson
0371-829 16, 070-225 97 48
E-post: eva.johansson@edu.gislaved.se

Maria Hedlund  - Individuella programmet
0371-829 16
E-post: marhed.1@edu.gislaved.se 

Studie- och yrkesvägledare

Irene Öggesjö
Tel: 0371-819 57
E-post: irene.oggesjo@edu.gislaved.se

Programstruktur

Poäng

Gymnasiesärskole- gemensamma ämnen

900

Svenska/svenska som andraspråk

200

Engelska

100

Matematik

100

Idrott och hälsa

200

Estetisk verksamhet

100

Samhällskunskap

50

Religionskunskap

50

Historia

50

Naturkunskap

50

  

Programgemensamma ämnen

400-600

Programfördjupning

700-900

Individuellt val

200

Gymnasiesärskolearbete

100

Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun