Du är här:  

GYMNASIESÄRSKOLAN

  • Programmet för Fastighet, anläggning och byggnation (FAFAS)
  • Programmet för Hotell, restaurang och bageri (HRHOT)
  • Individuella programmet (IAIND)

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning.

Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Gislaveds Gymnasium erbjuder nedanstående.

Det finns också ett individuellt program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.


Programmet för Fastighet, anläggning och byggnation (FAFAS)

Programmet är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med till exempel tillsyn, underhåll och reparationer när det gäller fastigheter och anläggningar såväl utomhus som inomhus.

Programmet kan vara en lärlingsutbildning, vilket innebär att du gör minst hälften av studietiden på en eller flera arbetsplatser. Hur upplägget ser ut för den arbetsplatsförlagda tiden är individuellt för varje elev.

Se timplaner för programmet härPDF


Programmet för Hotell, restaurang och bageri (HRHOT)

Programmet passar dig som vill arbeta med människor inom något serviceyrke, exempelvis på ett hotell. Det passar även bra om du vill arbeta i ett kök eller i ett bageri.

Programmet innehåller minst 22 veckors praktik under fyra år så du får en möjlighet att kombinera det du lärt sig i skolan och hur det tillämpas i praktiken.

Se timplaner för programmet härPDF

Mer information om nationella program finns härPDF

 

Individuella programmet (IAIND)

Programmet riktar sig främst till dig som inte följer ett nationellt program inom gymnasiesärskolan.

Det individuella programmet ger under fyra år stora möjligheter att skapa en undervisning med utgångspunkt från dina behov och förutsättningar.

Se timplaner för programmet härPDF


Mer information om individuella program finns härPDF


Rektor Gymnasiesärskolan 

Jenny Burängen
Tel: 0371-813 23
E-post: jenny.burangen@edu.gislaved.se

Programansvarig

Eva Johansson
0371-829 16, 070-225 97 48
E-post: eva.johansson@edu.gislaved.se

Maria Hedlund  - Individuella programmet
0371-829 16
E-post: marhed.1@edu.gislaved.se 

Studie- och yrkesvägledare

Irene Öggesjö
Tel: 0371-819 57
E-post: irene.oggesjo@edu.gislaved.se

Programstruktur

Poäng

Gymnasiesärskole- gemensamma ämnen 900
Svenska/svenska som andraspråk200
Engelska100
Matematik100
Idrott och hälsa 200
Estetisk verksamhet100
Samhällskunskap 50
Religionskunskap 50
Historia50
Naturkunskap 50
  
Programgemensamma ämnen 400-600
Programfördjupning 700-900
Individuellt val 200
Gymnasiesärskolearbete 100

Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun