Du är här:  

Programmet passar dig som vill utveckla din kreativitet inom musik, bild, dans eller media.

Programmet ger också möjlighet till fortsatta studier inom många områden utanför den rent konstnärliga delen. Man får en bred högskolebehörighet och kan söka till allt från lärarutbildning  till sjuksköterska.

Utbildningen ger möjlighet att visa upp det man kan inom musik,bild,dans och media via konserter, utställningar och shower. En nyttig erfarenhet oavsett vad man kommer att syssla med i framtiden.

Musiktest

Du som sökt musikinriktningen kommer under senare delen av vårterminen att bli kallad till ett test.

Där får du får spela eller sjunga något valfritt stycke på ditt eller dina instrument samt göra ett mindre prov i musikteori så att vi får veta hur långt du kommit i dina musikstudier.

På instrumenttestet kan du få 1–20 poäng, som läggs till dina betygspoäng.

Språkval till årskurs 1

Du som söker till Estetiska programmet kan inom ramen för det individuella valet som Utökat program i årskurs 1 välja Franska 1, Franska 3, Italienska 1, Spanska 1, Spanska 3, Tyska 1 eller Tyska 3.

Om du inte läser språket i högstadiet ska du välja nivå 1. Om du redan läser språket som språkval och vill fortsätta att läsa det ska du välja nivå 3. Detta är i så fall en kurs du läser utöver dem som alla ska läsa på programmet.

Träningslära (idrott) i årskurs 1

Du som söker till Estetiska programmet kan välja att läsa en av kurserna nedan, som utökat program utöver de kurser som är obligatoriska på programmet.

  • Träningslära 1 allmän
  • Träningslära 1 fotboll

 

Exempel på högskolestudier och yrken därefter

Jurist
Formgivare
Socionom
Musiker
Civilingenjör
Danslärare
Arkitekt

Rektor

Selma Telo
Tel: 0371-819 21
E-post: selma.telo@edu.gislaved.se

Programansvariga

Susanne Johansson, Bild och formgivning
tel:0371-829 28    
susanne.gill.johansson@edu.gislaved.se

Andrea Donoso, Dans
tel: 0371-829 28    
anddon@edu.gislaved.se

Krister Karlsson, Musik
tel: 0371-829 28
krister.karlsson@edu.gislaved.se

    

Studie- och yrkesvägledare

Liselotte Arnegärd
tel 0371-819 04
E-post: liselotte.arnegard@edu.gislaved.se

Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun