Du är här:  

EKONOMIPROGRAMMET (EK)

  • Ekonomi
  • Juridik

Ekonomiprogrammet

Programmet passar dig som vill lära dig om samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik.

Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose människors behov. Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv och ska tillsammans med entreprenörskap utveckla kunskaper som krävs för att starta och driva företag. Inom juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv.

Du kommer också under utbildningen att lära dig mer om hur människor tänker, känner och handlar i ämnet psykologi.

Utbildningen är högskoleförberedande men ger också kunskaper om hur man startar, tar över och driver företag.

Språkval till årskurs 1

Du som söker till Ekonomiprogrammet ska som programgemensamt karaktärsämne i årskurs 1 välja Franska 1, Franska 3, Italienska 1, Spanska 1, Spanska 3, Tyska 1 eller Tyska 3.

Om du inte läser språket i högstadiet ska du välja nivå 1. Om du redan läser språket som språkval och vill fortsätta att läsa det ska du välja nivå 3.

Träningslära (idrott) i årskurs 1

Du som söker till Ekonomiprogrammet kan välja att läsa en av kurserna nedan, som utökat program utöver de kurser som är obligatoriska på programmet.

  • Träningslära 1 allmän
  • Träningslära 1 fotboll

 


Rektor

Ulf Jiretorn
Tel: 0371-819 59
E-post: ulf.jiretorn@edu.gislaved.se

Programansvarig

Niklas Hedenquist
Tel: 0371-819 28
E-post: niklas.hedenquist@edu.gislaved.se

Studie- och yrkesvägledare

Liselotte Arnegärd
tel 0371-819 04
E-post: liselotte.arnegard@edu.gislaved.se

Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun