Du är här:  

GYMNASIEPROGRAM

Läs mer på varje programs sida i menyn till vänster

Mer information om att söka till gymnasiet finns under särskild sida, Söka till gymnasiet

Yrkesprogram

Barn- och fritidsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet

El- och energiprogrammet

Fordons- och transportprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet

Hotell- och turismprogrammet

Industritekniska programmet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Högskoleförberadande program

Ekonomiprogrammet

Estetiska programmet

Naturvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Teknikprogrammet

Gymnasiesärskolan

Nationella program

Individuella program

Introduktionsprogram

Lärlingsplatser

Lärlingsutbildning finns på nedanstående program.
Se respektive program för mer information

Bygg- och anläggningsprogrammet

Fordons- och transportprogrammet,
Personbilsteknik

Handels- och administrationsprogrammet

Hotell- och turismprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet


Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun