Du är här:  

GYMNASIEPROGRAM

Läs mer på varje programs sida i menyn till vänster

Mer information om att söka till gymnasiet finns under särskild sida, Söka till gymnasiet

Yrkesprogram

Barn- och fritidsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet

El- och energiprogrammet

Fordons- och transportprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet

Hotell- och turismprogrammet

Industritekniska programmet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Högskoleförberadande program

Ekonomiprogrammet

Estetiska programmet

Naturvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Teknikprogrammet

Gymnasiesärskolan

Nationella program

Individuella program

Introdutkionsprogram

Preparandutbildning

Programinriktat individuellt val

Yrkesintroduktion

Individuellt alternativ

Språkintroduktion

Lärlingsplatser

Lärlingsutbildning finns på nedanstående program.
Se respektive program för mer information

Bygg- och anläggningsprogrammet

Fordons- och transportprogrammet,
Personbilsteknik

Handels- och administrationsprogrammet

Hotell- och turismprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet


Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun