Du är här:  

Senast ändrad av
Marita Andersson
2017-10-26

ELEVINFORMATION

På Gislaveds Gymnasium har eleverna inflytande på olika nivåer och områden.

Klassråd

Klassen och lotsen planerar och följer upp verksamheten i klassen på schemalagd lotstid. Här tas också frågor upp som behandlas i andra konferenser på skolan.

Elevdel

Rektorn diskuterar situationen i skolan tillsammans med representanter för klassen.

Skyddskommitté

Representanter från skolledning, elever och personal gör skyddsronder och håller möten om allmänna arbetsmiljöfrågor.

Matråd

Här kan eleverna ge sina synpunkter på skolmaten. Kökspersonal, elever och skolsköterskor deltar i matrådet.

Elevråd

Elevrådet  ansvarar för övergripande elevfrågor.

Gislaveds Gymnasiums elevråd

    

Ordförande

Max Ostrelius

SA15A

Kassör

Amir Suljevic

SA15A

Skribent

Emmie Josefsson

ESM15

Ledamot

Amir Suljevic

SA15A

Ledamot

Christine Andersson

SA16B

Ledamot

Cathrine Elbe

SA16B

Ledamot

Linnea Gustafsson

ESD16

     

Elevrådets kontaktuppgifter finns i receptionen på skolan. Välkommen dit!

Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun