Du är här:  

Senast ändrad av
Christina Alléus Gärd
2016-12-16

DATOR/LÄRPLATTA

Ungdomsgymnasiet

Nationella program

För att alla elever på de nationella programmen ska få likartad möjlighet till datortillgång i sitt studiearbete får alla låna en bärbar dator.

Du som är elev ansvarar för datorn under din studietid och kan bli ersättningsskyldig vid skador och förlust. Mer information får du i skolan.

I skolan finns skrivare utplacerade som du kan använda för att skriva ut dina arbeten.

Vid avslutad skolgång i årskurs 3 erbjuds du att köpa din dator till restvärdet.

Introduktionsprogram

Alla elever på Introduktionsprogrammet får på försök låna en lärplatta som lämnas tillbaka vid läsårets slut.

Elever vid Introduktionsprogrammet kan inte köpa ut sina lärplattor.


Vuxenutbildningen

I receptionen finns datorer för utlåning till dig som studerar på vuxenutbildningen.
Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun