Du är här:  

SEKTORER OCH UTBILDNINGAR

Verksamheten på Gislaveds Gymnasium är uppdelad i fyra sektorer plus Introduktionsprogram och gymnasiesärskola.

Syftet med sektorsindelningen är att uppnå:
• Ökad flexibilitet i individens val av utbildningsväg.
• Ökat samarbete i arbetslagen mellan lärare i kärnämnen och karaktärsämnen.
• Ökade möjligheter till samarbete mellan programmen inom sektorn.
• Större trygghet för eleverna (den lilla skolan i den stora).
• Möjlighet till beslut närmare verksamheten.


Teknisk sektor

Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Teknikprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Introduktionsprogrammet

Inom sektorn arbetar vi för att öka elevernas möjlighet att läsa kurser från andra program inom sektorn.

Kontakter med närområdets företag är många genom arbetsplatsförlagd utbildning, fadderföretag och förlängd APL. Det ger eleverna en bra inblick i industrins snabba teknologiska utveckling. Genom dessa kontakter får eleverna också stora möjligheter till arbete efter avslutade studier.

Ekonomisk sektor

Ekonomiprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Ekonomisk sektor ska hålla alla dörrar öppna. Elevernas valmöjligheter ska stå i centrum så att man lätt kan växla spår under utbildningen med hjälp av valmöjligheterna inom ramen för valbara kurser och individuellt val.

Det är också vara viktigt att utbildningarna hela tiden är en del av samhället i stort
bl a genom nära och intensiva kontakter med näringsliv. Slutligen är det viktigt att undervisningen inte bara handlar om sakfakta utan om förståelse, färdighet och analys.

Natur-, estet- och omvårdnadssektor (NEO-sektor)

Barn- och fritidsprogrammet
Estetiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Introduktionsprogrammets språkinriktning

Inom sektorn är det en ganska stor spridning innehållsmässigt, men det ger också möjligheter till samordning när det gäller att få en bred kompetens. De traditionellt studieförberedande programmen får också möjlighet att läsa en del karaktärsämnen på exempelvis Barn- och fritids- och Vård- och omsorgsprogrammen.

Gymnasiesärskola

Vuxensektor

Grundläggande utbildningar
Gymnasiala utbildningar
Svenska för invandrare
Yrkeshögskola
Högskoleutbildningar
Särvux
Arbetsmarknadsåtgärder
Uppdragsutbildningar


Post- och leveransadress Gislegatan 1, 332 33 Gislaved
Besöksadress Gislegatan 5, 332 33 Gislaved
Tel 0371-819 00  |  Fax 0371-807 32  |  E-post gislaveds.gymnasium@edu.gislaved.se


 

Kontaktcenter
Gislaveds kommun
0371-810 00


Länk till Gislaveds kommun